17 listopada 2018 roku w murach IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zorganizowane zostało unihokejowe szkolenie trenerskie.

Szkolenie zorganizował Polski Związek Unihokeja oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z TLU Toruń w ramach realizacji projektu „Upowszechnianie unihokeja w Polsce pod hasłem „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”.

W ramach realizacji kursu zrealizowano następujące punkty:
1. Sytuacje specjalne w grze a analiza i planowanie organizacji gry i indywidualnych zadań dla zawodników.
2. Zasady tworzenia teoretycznych założeń gry zespołu (Play book) - główne i szczegółowe zadania w rysunkach i opisie.
3. Rodzaje statystycznych analiz gry.
4. Planowanie wieloletniego rozwoju indywidualnego zawodnika i całego zespołu.
5. Międzynarodowe regulacje (IFF) dotyczące najważniejszych rozgrywek klubowych i reprezentacyjnych.
6. Planowanie rocznego i dwuletniego cyklu rozgrywek klubowych i reprezentacyjnych a rola i znaczenie międzynarodowego kalendarza rozgrywek.

Na bazie przeprowadzonego szkolenia, które przerodziło się w bardzo konstruktywne spotkanie trenerskie powstała wizja nowoczesnego spojrzenia na unihokej w Polsce, która częściowo zostanie zawarta w Strategii Polskiego Związku Unihokeja.

Przy okazji szkolenia przeprowadzono konsultacje i warsztaty dotyczące Ramowego Planu Szkolenia prowadzonego przez PZUnihokeja. 

Szkolenie trenerskie przeprowadzili Pan Bogdan Zajdziński i Marek Chomnicki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali pamiątkową koszulkę i materiały szkoleniowe.