Polski Związek Unihokeja wprowadził nowy system licencjonowania zawodników i trenerów obowiązujący od sezonu 2015/2016.

Głównym celem nowego systemu licencyjnego jest ograniczenie zbędnej biurokracji. Dzięki wprowadzonym zmianom weryfikacja zawodników przystępujących do rozgrywek jest szybsza i łatwiejsza. 

Nowe licencje wyrabiane są jedynie dla nowych zawodników, którzy jeszcze nie brali udziału w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja. Druki licencji znajdują się w zakładce "Do pobrania". Zawodnicy, którzy już mają wyrobione licencje nie muszą wyrabiać nowych, a jedynie zostają wpisani na listę zgłoszeniową poprzez wysłanie zgłoszenia przez klub do Biura drogą mailową. 

W przypadku licencji trenerskich, o ile trener nie wnioskuje o wyższą niż w poprzednim sezonie kategorię, licencja będzie odnawiana automatycznie na podstawie zeszłorocznego wniosku o wydanie licencji. 

W sezonie 2016/2017 obowiązują listy elektroniczne. Klub oprócz przesłania do Biura PZUnihokeja wersji papierowej nowych licencji, jest zobowiązany do przesłania listy elektronicznej. Dzięki temu, rejestracja nastąpi błyskawicznie, a dokumenty w formie "papierowej" będą potwierdzeniem dokonanych czynności.

Polski Związek Unihokeja przypomina, że lista zawodników musi trafić do Biura w formie papierowej! Forma elektroniczna pozwala jedynie na przyspieszenie procesu rejestracji zawodników!

Szablon "Komunikatu meczowego".

Informacja jak wyrobić licencję sędziowską znajduje się tutaj...

Druk licencji zawodnika…
Druk licencji trenera…
Podstawowa lista zgłaszanych zawodników…
Uzupełniająca lista zgłaszanych zawodników…
Wniosek o wydanie licencji trenerskiej…
Oświadczenie zawodnika...