Polski Związek Unihokeja wprowadził nowy system licencjonowania zawodników i trenerów obowiązujący od sezonu 2015/2016.

Głównym celem nowego systemu licencyjnego jest ograniczenie zbędnej biurokracji. Dzięki wprowadzonym zmianom weryfikacja zawodników przystępujących do rozgrywek jest szybsza i łatwiejsza. 

Nowe licencje wyrabiane są jedynie dla nowych zawodników, którzy jeszcze nie brali udziału w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja. Druki licencji znajdują się w zakładce "Do pobrania". Zawodnicy, którzy już mają wyrobione licencje nie muszą wyrabiać nowych, a jedynie zostają wpisani na listę zgłoszeniową poprzez wysłanie zgłoszenia przez klub do Biura drogą mailową. 

W przypadku licencji trenerskich, o ile trener nie wnioskuje o wyższą niż w poprzednim sezonie kategorię, licencja będzie odnawiana automatycznie na podstawie zeszłorocznego wniosku o wydanie licencji. 

Od sezonu 2016/2017 obowiązują listy elektroniczne. Proces rejestracji zawodników dokonywany jest na podstawie przesłanej listy, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek. 

Szablon "Komunikatu meczowego".

Informacja jak wyrobić licencję sędziowską znajduje się tutaj...

Druk licencji zawodnika…
Druk licencji trenera…
Podstawowa lista zgłaszanych zawodników…
Uzupełniająca lista zgłaszanych zawodników…
Wniosek o wydanie licencji trenerskiej…
Oświadczenie zawodnika...