Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło program unihokeja skierowany do uczniów klas sportowych IV-VIII szkoły podstawowej. 

W programie zawarte zostały m.in. takie elementy jak cele i treści kształcenia, kontrola procesu szkoleniowego czy międzynarodowy test sprawności fizycznej. 

Autorami projektu skierowanego do dzieci uczących się w szkołach podstawowych o profilu sportowym są:

  • Ilona Gabryel-Januchta
  • Piotr Januchta
  • Michał Gużyński

Materiały do pobrania bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki - tutaj...