Polski Związek Unihokeja zaprasza do udziału w turniejach unihokeja w ramach projektu "Walcz z Wirusem Bezczynności", na realizację którego po raz drugi udało się pozyskać kwotę 30 000 PLN z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Głównym celem turniejów jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie epidemii COViD-19. 

Warunki uczestnictwa

W turnieju prawo startu mają drużyny dzieci i młodzieży (drużyny klubowe, szkolne) w kategoriach: 

  • chłopcy 2007 i młodsi 
  • dziewczęta 2007 i młodsze 

Dopuszcza się grę zespołów mieszanych w kategorii chłopców. 

W sobotę odbędą się turnieje dla chłopców, a w niedzielę dla dziewcząt, zgodnie z poniższym grafikiem:

24.09.2022 (sobota)

Ojrzanów - 8 drużyn w kategorii chłopców 

Czerniejewo - 8 drużyn w kategorii chłopców

25.09.2022 (niedziela)

Zaniemyśl - 6 drużyn w kategorii dziewcząt 

Pruszcz - 6 drużyn w kategorii dziewcząt 

System gry

  • Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja;
  • Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników;
  • Czas: 2x10 minut bez zmiany stron, 3 minuty przerwy. Boisko 40x20 m;
  • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, co najmniej zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju oraz ważnej legitymacji szkolnej.
  • Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna z aktualnym zdjęciem i nr PESEL).

Rejestracja drużyn trwa do 11 września 2022 r. drogą elektroniczną przez wypełnienie poniższego formularza (link należy skopiować i wkleić w okno przeglądarki)

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.gle/j2Z3AsRwvy9GiUqP6

Koordynator zadania: Tomasz Wojciechowski Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki