Wykaz uchwał Zarządu Polskiego Związku Unihokeja, 01.01.2024 - 

Uchwała nr 01 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12.02.2024

w sprawie zatwierdzenia listy członków Polskiego Związku Unihokeja na dzień 31.12.2023

Uchwała nr 02 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.03.2024

w sprawie powołania II trenera kadry narodowej mężczyzn U19

Uchwała nr 03 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.03.2024

w sprawie odwołania I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski (28.02) od Orzeczenie WGID nr 4/2024 z dnia 24.02.2024  

Uchwała nr 4 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.04.2024

w sprawie realizacji „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2024 roku” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uchwała nr 05 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.04.2024

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 06/2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 20.05.2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

Uchwała nr 07 / 2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 20.05.2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2023

Uchwała nr 08/2024 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 20.05.2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe za rok 2023


Wykaz uchwał Zarządu Polskiego Związku Unihokeja, 01.01.2023 - 31.12.2023.

Uchwała nr 01 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 14.02.2023

w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego na rok 2023

Uchwała nr 02 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 19.02.2023

w sprawie zatwierdzenia listy członków Polskiego Związku Unihokeja na dzień 01.01.2023

Uchwała nr 03 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 19.02.2023

w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

Uchwała nr 04 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.02.2023

w sprawie przyjęcia zasad finansowania wydarzeń Kadr Narodowych Polskiego Związku Unihokeja

Uchwała nr 05 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 24.02.2023

w sprawie powołania trenerów Kadry Narodowej Mężczyzn

Uchwała nr 06/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 11.03.2023

w sprawie wyrażenie zgody na organizację Eliminacji Mistrzostw Świata Mężczyzn w dniach 01-04.02.2024 r. w Łochowie

Uchwała nr 07 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12.03.2023

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Andrzeja Bobla z funkcji członka WGiD

Uchwała nr 08/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 25.03.2023

w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należności uznanych za trudno ściągalne

Uchwała nr 9 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.04.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Unihokeja sp. z o.o. za rok 2022

Uchwała nr 10 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 05.05.2023

w sprawie zatwierdzenia formuły rozgrywek w kategorii młodziczek i młodzików

Uchwała nr 11/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.15.05.2023

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 12 / 2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.05.2023

w sprawie Finału w kategorii Młodziczka oraz Młodzik w sezonie 2022/2023
Uchwała nr 13/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.05.2023

w sprawie realizacji zadania “Polska Akademia Unihokeja” - program Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uchwała nr 14/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.06.2023

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Pawła Wróbla z funkcji trenera Kadry Narodowej Mężczyzn U19.

Uchwała nr 15/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.06.2023

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Mirosława Michny oraz Wiceprzewodniczącego Tomasz Barańca.

Uchwała nr 16/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.06.2023

w sprawie zakończenia sezonu Ekstraligi seniorek i seniorów w formule  Super Finału – jeden mecz.

Uchwała nr 17/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 26.06.2023

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2023 roku” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uchwała nr 18/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 26.06.2023

w sprawie przyjęcia umowy szkoleniowej

Uchwała nr 19/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 26.06.2023

w dotyczącą przyjęcia umowy szkoleniowej kat. żeńskich

Uchwała nr 20/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.08.2023

w dotyczącą przyjęcia nowego Regulaminu Wydziału Sędziowskiego:

Uchwała nr 21/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.08.2023

w dotyczącą przyjęcia nowego Regulaminu Kategorii Sędziowskich Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Unihokeja:

Uchwała nr 22/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.08.2023

w sprawie zatwierdzenia Regulamin rozgrywek na sezon 2023/2024

Uchwała nr 23/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.08.2023

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie przynależności klubowej

Uchwała nr 24/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 10.08.2023

w sprawie odwołania z funkcji team managera kadry Kobiet Pana Dominika Wojciechowskiego

Uchwała nr 25/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 11.08.2023

w sprawie zmian w Regulaminie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Unihokeja

Uchwała nr 26/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.08.2023

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu rozgrywek 2023/2024
Uchwała nr 27/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2023

w sprawie zatwierdzenia rezygnacji z funkcji Sekretarza Generalnego Marcin Rudzińskiego

Uchwała nr 28/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2023

w sprawie powołania na funkcję Sekretarza Generalnego Panią Hannę Samson

Uchwała nr 29/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 20.09.2023

w sprawie powołania w skład WGiD Pana Piotra Ligasa

Uchwała nr 30/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 25.09.2023

w sprawie zatwierdzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu oraz innym niepożądanym zachowaniom w Polskim Związku Unihokeja.

Uchwała nr 31/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 25.09.2023

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Kadr Narodowych.

Uchwała nr 32/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 30.09.2023

w sprawie  powołania na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Pani Jagody Wieczorek

Uchwała nr 33/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 30.09.2023

w sprawie przyjęcia zaktualizowanych zasad gry dla formatu 3+1,

Uchwała nr 34/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 08.10.2023

w sprawie powołania na funkcję Sekretarza Wydziału Sędziowskiego Pana Marcina Rudzińskiego

Uchwała nr 35/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.10.2023

w sprawie odwołania I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. od Orzeczenie WGID nr 14/2023 z dnia 02.10.2023 i nr 15/2023 z dnia 02.10.2023

Uchwała nr 36/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski Kobiet do Mistrzostw Świata 2025.

Uchwała nr 37/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski Mężczyzn U-19 do Mistrzostw Świata 2025.

 Uchwała nr 38/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

w sprawie stawek sędziowskich od sezonu 2024/205.

Uchwała nr 39/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

w sprawie zgłoszenia sędziów Kamila Serockiego oraz Mateusza Jarysza

Uchwała nr 40/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

w sprawie zgłoszenia sędziów Radosława Gapskiego oraz Marcin Rudzińskiego

Uchwała nr 41/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2023

 w sprawie powołania Pawła Ludwichowskiego na funkcję Członka Zarządu ds. sędziowskich..

Uchwała nr 42/2023 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 31.12.2023

w sprawie: odwołania KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ od Orzeczenie WGID nr 21/2023 z dnia 27.12.2023

  


Wykaz uchwał Zarządu Polskiego Związku Unihokeja, 01.01.2022 - 30.12.2022

 

Uchwała nr 01 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.01.2022

w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego na rok 2022

 

Uchwała nr 02 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.01.2022

 w sprawie zatwierdzenia listy członków Polskiego Związku Unihokeja na dzień 01.01.2022

 

Uchwała nr 03 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.01.2022

 w sprawie zatwierdzenia formuły rozgrywek w kategorii młodziczek i młodzików

 

Uchwała nr 04 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 06.02.2022

w sprawie powołania Komisji ds odznak zasłużonych dla polskiego unihokeja

 

Uchwała nr 05 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 06.02.2022

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Rafała Fijałkowskiego z funkcji członka WGiD

 

Uchwała nr 06/2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.04.2022

w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należności uznanych za trudno ściągalne

 

Uchwała nr 7/2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dnia 26.04.2022

 w sprawie utworzenia spółki  pod firmą Polski Unihokej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Uchwała nr 08 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.04.2022

w sprawie aktualizacji Regulaminu Rozgrywek na sezon 2021/2022

 

Uchwała nr 09 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.05.2022

w sprawie Finału w kategorii Młodziczka oraz Młodzik w sezonie 2021/2022.

 

Uchwała nr 10 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na organizację EFC przez UKS Bankówka Zielonka.

 

Uchwała nr 11 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.05.2022

w sprawie odwołania UKS Fenomen Babimost od orzeczenia WGiD nr 3/2022

 

Uchwała nr 12 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.05.2022

w sprawie Pucharu Polski 2022

 

Uchwała nr 13 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 15.06.2022

w sprawie wyboru dostawcy strojów dla Wydziału Sędziowskiego

 

Uchwała nr 14 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.06.2022

w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów

 

Uchwała nr 15 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12.07.2022

w sprawie prośby UKS Radzevia Radzewo dotyczącej zwolnienia z wpisowego
do rozgrywek Ekstraligi Kobiet na sezon 2022/2023

 

Uchwała nr 16 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12.07.2022

sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021

 

Uchwała nr 17 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12.07.2022

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

 

Uchwała nr 18 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 03.09.2022

w sprawie Zatwierdzenia aktualizacji Planu Budżetowego na rok 2022 po zmianach uwzględniających kwoty otrzymane na Mistrzostwa Świata U19.

 

Uchwała nr 19 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 03.09.2022

w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek 2022/2023

 

Uchwała nr 20 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2022

w sprawie wyboru Pana Marka Chomnickiego na Wiceprezesa ds. Finansowych

 

Uchwała nr 21/ 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2022

w sprawie wyboru Pana Pawła Ludwichowskiego na Wiceprezesa ds. Sportowych

 

Uchwała nr 22 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2022

w sprawie wyboru Pana Marcina Rudzińskiego na Sekretarza Generalnego

 

Uchwała nr 23 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.09.2022

w sprawie powierzenie Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu zadań związanych z marketingiem i promocją

 

Uchwała nr 24 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.09.2022

w sprawie powołania Pana Mirosława Michny na Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego

 

Uchwała nr 25 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 15.09.2022

w sprawie zatwierdzenia nominacji dla sędziów międzynarodowych.

 

Uchwała nr 26 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 17.09.2022

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość i zasady zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sędziego oraz obserwatora

 

Uchwała nr 27 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 30.09.2022

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyboru dostawcy strojów dla Wydziału Sędziowskiego

 

Uchwała nr 28 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.10.2022

w sprawie odwołania od Orzeczenie WGID nr 5/2022 z dnia 18.09.2022 dotyczącego wycofania się drużyny KS Lokomotiv Czerwieńsk z rozgrywek Ligi Juniorów Starszych w sezonie 2022/2023.

 

Uchwała nr 29 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.10.2022

w sprawie powołania Kolegium Sędziowskiego

 

Uchwała nr 30 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 20.10.2022

w sprawie zasad przyznawania licencji "Młodzieżowego Sędziego Unihokeja" osobom niepełnoletnim

 

Uchwała nr 31 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 03.12.2022

w sprawie upoważnienia Prezesa Polskiego Związku Unihokeja do dokonania zakupu sprzętu sportowego dla  Reprezentacji Polski w Unihokeju

 

Uchwała nr 32 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.03.12.2022

w sprawie Pucharu Polski 2023

 

Uchwała nr 33 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.03.12.2022

w sprawie 15. Mistrzostwa Świata Mężczyzn, Malmö/Szwecja , 07-15.12.2024

 

Uchwała nr 34 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.03.12.2022

w sprawie: 11. Mistrzostw Świata Kobiet U19, Lahti/Finlandia, 01 – 05.05.2024

 

Uchwała nr 35 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.03.12.2022

w sprawie: Wyłonienia i powołania przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja trenera Reprezentacji Polski Mężczyzn w Unihokeju

 

Uchwała nr 36 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.03.12.2022

w sprawie: w sprawie nowych stawek w Regulaminie Opłat od sezonu 2023/2024

 

Uchwała nr 37 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.04.12.2022

w sprawie: partnera technicznego dla kadry U19 mężczyzn

 

Uchwała nr 38 / 2022 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 30.12.2022

w sprawie zatwierdzenia formuły rozgrywek w kategorii młodziczek i młodzików

 

 


Wykaz uchwał Zarząu Polskiego Związku Unihokeja, 01.01.2021 - 31.12.2021

 

Uchwała nr 1 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 04.01.2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek

 

Uchwała nr 2 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 14.02.2021

w sprawie anulowania uchwały nr 31/2020 z dn. 28.12.2020

 

Uchwała nr 3 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 15.02.2021

w sprawie powołania Kolegium Sędziowskiego

 

Uchwała nr 4 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.04.2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek dla kategorii młodzików/młodziczek i dzieci

 

Uchwała nr 5 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.04.2021

w sprawie zatwierdzenia System wolontariatu Polskiego Związku Unihokeja

 

Uchwała nr 6 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 26.04.2021

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia Ekstraligi Kobiet i Mężczyzn w sezonie 2020/21 w formule Final Four wg propozycji WGiD

 

Uchwała nr 7 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 08.05.2021

w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należności uznanych za trudno ściągalne

 

Uchwała nr 8 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.05.2021

w sprawie zmiany formuły rozegrania baraży pomiędzy zespołem siódmym Ekstraligi a drugim I Ligi po rundzie zasadniczej w sezonie 2020/21

 

Uchwała nr 9 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 23.05.2021

w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski do udziału w 14th Men’s World Floorball Championships 2022 (kwalifikacje 31.01 - 06.02.2022; FINAŁ Zurich, Switzerland 05-13.11.2022)

 

Uchwała nr 10 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 03.07.2021

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana  Wojciecha Czarneckiego z funkcji  Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego.

 

Uchwała nr 11 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 05.07.2021

w sprawie powołania Pana Macieja Konieczki na Przewodniczącego Wydziału SędziowskiegoUchwała nr 12 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 24.07.2021

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów

 

Uchwała nr 13 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 02.08.2021

w sprawie powołania Pana Marcina Rozmiarka  na Wiceprzewodniczącego Wydziału Sędziowskiego

 

Uchwała nr 14 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 02.08.2021

w sprawie powołania Kolegium Sędziowskiego

 

Uchwała nr 15 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.08.2021

w sprawie powołania Marcina Rudzińskiego na funkcję Sekretarza Generalnego

 

Uchwała nr 16 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 10.08.2021

w sprawie zaakceptowania zmian w systemu rozgrywek na sezon 2021/2022 

 

Uchwała nr 17 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.08.2021

sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2020

 

Uchwała nr 18 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.08.2021

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

 

Uchwała nr 19 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.09.2021

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek 2021/2022

 

Uchwała nr 20 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.09.2021

w sprawie zatwierdzenia regulaminu zwrotu kosztów sędziów i obserwatora

 

Uchwała nr 21 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.09.2021

w sprawie zatwierdzenia regulaminu kategorii sędziowskich

 

Uchwała nr 22/ 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 30.09.2021

w sprawie odwołania trenerów kadry u19 Kobiet

 

Uchwała nr 23 / 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 05.10.2021

w sprawie powołania trenerów kadry u19 Kobiet

 

Uchwała nr 24/ 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 24.10.2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Nadawania Klas Sportowych

 

Uchwała nr 25/ 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 03.11.2021

w sprawie w sprawie powołania Kadry Narodowej U17/U15

 

Uchwała nr 26/ 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 03.12.2021

w sprawie odwołania UKS Błyskawica Niechanowo od Decyzji WGiD

 

Uchwała nr 27/ 2021 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 31.12.2021

w sprawie nowych stawek w Regulaminie Opłat od sezonu 2022/2023


 

Wykaz Uchwał Polskiego Związku Unihokeja 01.01 - 31.12.2020

 

Uchwała nr 1 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.02.2020

w sprawie nowego pracownika biura PZUnihokeja

 

Uchwała nr 2 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.03.2020

w sprawie zakończenia rozgrywek Energa Ekstraligi

 

Uchwała nr 3 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 22.04.2020

w sprawie przystąpienia do projekty Erasmus

 

Uchwała nr 4 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.05.2020

sprawie Przewodniczącego WGiD

 

Uchwała nr 5 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 12. 05.2020

w sprawie zakończenia rozgrywek sezonu 2019 / 2020 w kategorii junior starszy, juniorka starsza, junior młodszy, juniorka młodsza, młodzik i młodziczka.

 

Uchwała nr 6 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 29.05.2020

w sprawie konieczności zgłoszenia drużyny młodzieżowej przez kluby biorące udział w rozgrywkach ekstraligi kobiet i ekstraligi mężczyzn

 

Uchwała nr 7 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.05.2020

w sprawie konieczności zgłoszenia pary sędziowskiej lub dwóch kandydatów na sędziów przez kluby biorące udział w rozgrywkach kobiet i mężczyzn (ekstraliga, I liga)

 

Uchwała nr 8 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 10.06.2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przynależności klubowej zawodników.

 

Uchwała nr 9 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 17.06.2020

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Unihokeja ds. finansowych

 

Uchwała nr 10 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 17.06.2020

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Unihokeja ds. sportowych

 

Uchwała nr 11 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 17.06.2020

w sprawie Pucharu Polski mężczyzn 2020

 

Uchwała nr 12 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn 25. 07.2020

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów

 

Uchwała nr 13 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.08.2020

w sprawie zawieszenia zgrupowań i konsultacji  kadr narodowych

 

Uchwała nr 14 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 01.09.2020

w sprawie dokonania odpisu aktualizacyjnego należności uznanych za trudno ściągalne 

 

Uchwała nr 15 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 02.09.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2019

 

Uchwała nr 16 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 02.09.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

 

Uchwała nr  17 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 21.09.2020

w przywracająca działanie kadr narodowych 

 

Uchwała nr 18 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 21.09.2020

w sprawie zespołów uprawnionych do gry w Ekstralidze Mężczyzn 

 

Uchwała nr 19 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 29.09.2020

w sprawie zatwierdzenie regulaminu kategorii sędziowskich

 

Uchwała nr 20 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.10.2020

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Unihokeja ds. sportowych

 

Uchwała nr  21 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 07.10.2020

w sprawie powołania Członka Zarządu Polskiego Związku Unihokeja 

 

Uchwała nr  22 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 10.10.2020

w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy międzynarodowej 

 

Uchwała nr 23 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 02.11.2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Polskiego Związku Unihokeja

 

Uchwała nr 24 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn.04.11.2020

w sprawie ustalenia kompetencji członków Zarządu

 

Uchwała nr 25 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 15.12.2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Unihokeja

 

Uchwała nr 26 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 15.12.2020

w sprawie ustalenia osób mogących sprawować opiekę medyczną podczas zawodów unihokeja

 

Uchwała nr 27 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 18.12.2020

w sprawie powołania Pana Mirosława Michny na Wiceprzewodniczącego Wydziału Sędziowskiego

 

Uchwała nr 28 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2020

w sprawie powołania Kolegium Sędziowskiego

 

Uchwała nr 29 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2020

w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Świata mężczyzn w Szwajcarii w roku 2022.

 

Uchwała nr 30 / 2020 Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 28.12.2020

w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Świata kobiet U19 w Nowej Zelandii w roku 2022.