Serdecznie zapraszamy do zapisów na Moje Małe Mistrzostwa, które odbędą się w dniach 30 września - 1 października w Łochowie.

Cele i założenia

  • Popularyzacja gry w unihokeja
  • Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej

Organizatorzy

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Unihokeja, Powiat Węgrowski, Gmina Łochów.

Termin i miejsce

Łochów, 30.09 - 01.10.2023 (sobota - niedziela)

Hala sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20; Hala sportowa w Łochowie, ul. 1 - go Maja 47.

Warunki uczestnictwa

W turnieju prawo startu mają drużyny dzieci (drużyny klubowe, szkolne):

  • kategoria chłopcy 2011 i młodsi (3+1)
  • kategoria dziewczęta 2011 i młodsze (3+1)
  • kategoria chłopcy 2013 i młodsi (3+1)

W sobotę odbędzie się turniej dla chłopców, w niedzielę dla dziewcząt.

Turniej rozegrany zostanie na dwóch halach sportowych, z podziałem na poszczególne kategorie.

Rejestracja drużyn do 15 września 2023 r. drogą elektroniczną przez wypełnienie poniższego formularza (link należy skopiować i wkleić w okno przeglądarki): https://forms.gle/aW11ShA47em48sCx6 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zgłoszonych zespołów:

http://stowarzyszenieolimpia.pl/index.php/2023/08/13/moje-male-mistrzostwa-polski-w-unihokeju-2023_ii/ 

Sposób przeprowadzenia zawodów

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja.

Drużyna może liczyć max 11 zawodników.

Boisko 20x14 m. Czas gry uzależniony od ilości zespołów. 

System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. Liczba zespołów ograniczona.

Nagrody

Puchary, dyplomy, medale dla wszystkich uczestników.

Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników.

Postanowienia końcowe

  • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, co najmniej zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju oraz ważnej legitymacji szkolnej.
  • Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna z aktualnym zdjęciem i nr PESEL).
  • Zawodnik może reprezentować klub/szkołę tylko w jednej kategorii wiekowej, zgodnie z listą zgłoszeniową dostarczoną organizatorowi na początku turnieju. 
  • Więcej informacji: 660 98 27 21 Janusz Sternicki (po godz. 15.00).