Wiadomości 2019/2020

Przedstawiamy nowy Regulamin przynależności klubowej zawodników, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r.

Attachments:
Download this file (regulamin przynależności klubowej zawodników_01072020.pdf)Regulamin przynależności klubowej[Obowiązujący od 01.07.2020]471 kB
Download this file (załącznik nr 1_wniosek zmiany przynależności klubowej_01072020.xlsx)Wzór wniosku zmiany przynależności klubowej[Załącznik nr 1]35 kB
Download this file (załącznik nr 2_wzór umowy dotyczcej prznależnosci klubowej zawodnika..doc)Wzór umowy dot. przynależności klubowej[Załącznik nr 2]43 kB

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA Z DN. 11 CZERWCA 2020

WS. ZGŁOSZEŃ  DO ROZGRYWEK SEZONU 2020/2021


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej. 

Szanowni Państwo,

mając świadomość sytuacji, rozpoczynamy przygotowania do sezonu 2020/2021.

Na początek zapraszamy Kluby Polskiego Unihokeja do zgłaszania się do rozgrywek ekstraligi mężczyzn i ekstraligi kobiet,  I ligi mężczyzn oraz do rozgrywek juniorek starszych i juniorów starszych zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja mając na uwadze przyjętą dwa lata wcześniej Strategię Rozwoju Polskiego Unihokeja na lata 2018 – 2023 oraz Ramowy System Rozgrywek na lata 2019 – 2023 podjął uchwały w dn. 29.05.2020 oraz dn. 10.06.2020, określającą warunki konieczne uczestnictwa Klubów w rozgrywkach ekstraligi mężczyzn i ekstraligi kobiet. Stosowne kryteria zawarte zostały we Wniosku o przyznanie licencji dla klubu (załącznik 1), w tym zgłoszenie:

1) kategorii młodzieżowej (rozumianej jako zespół juniorek starszych / juniorów starszych, lub juniorek młodszych / juniorów młodszych lub młodziczek / młodzików) odpowiedniej zespołowi mężczyzn lub kobiet),

2) dwóch sędziów lub kandydatów na sędziów z tym, że klub, który w danym sezonie po raz pierwszy zgłosi drużynę do rozgrywek kobiet lub mężczyzn może zgłosić dwóch sędziów lub dwóch kandydatów na sędziów dopiero w kolejnym sezonie.

Zgłoszenie dwóch sędziów lub dwóch kandydatów na sędziów dotyczy także klubów, które zgłaszają drużynę do rozgrywek I ligi.

W przypadku niespełnienia wskazanych kryteriów we Wniosku, KLUB NIE UZYSKA LICENCJI NA GRĘ W EKSTRALIDZE MĘŻCZYZN I KOBIET. Ponadto, niewystawienie w pierwszym turnieju / spotkaniu drużyny młodzieżowej skutkować będzie zawieszeniem Klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz podjęcie dalszych kroków regulaminowych.

Wniosek o nadanie licencji dla klub należy złożyć w formie elektronicznej (SKAN) bezpośrednio do WGiD (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz do Biura PZUnihokeja (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 30 czerwca 2020.

Zastosowanie się do powyższych wskazań jest gwarancją prawidłowej rejestracji klubu.

 

WAŻNE DATY

do 30.06.2020 – termin zgłaszania drużyn w następujących kategoriach: ekstraliga mężczyzn , ekstraliga kobiet, I liga mężczyzn, junior starszy oraz juniorka starsza.

10.07.2020 – na podstawie wystawionego rachunku dokonanie płatności zg. z  Regulaminem Opłat (załącznik 2).

20.07.2020 – publikacja harmonogramu rozgrywek w następujących kategoriach: ekstraliga mężczyzn , ekstraliga kobiet, I liga mężczyzn, junior starszy oraz juniorka starsza.

19.09.2020 r. – planowany początek rozgrywek  ekstraligi mężczyzn oraz ekstraligi kobiet.

26.09.2020 r. – planowany początek rozgrywek  I ligi mężczyzn.

do 15 września 2020 – termin zgłoszeń druzyn w następujących kategoriachjunior  młodszy oraz  juniorka młodsza.

do 30 września 2020 – publikacja systemu i terminarza gry w następujących kategoriach: junior  młodszy oraz  juniorka młodsza.

03 – 04.10 2020 r. – planowany początek rozgrywek  w kat. junior starszy.

10 – 11.10.2020 r.  – planowany początek rozgrywek  juniorek starszych.

17.10.2020 r. – planowany początek rozgrywek  juniorów młodszych i juniorek młodszych.

24.10 2020 r. – planowany początek rozgrywek młodzików i młodziczek (terminy ustalają OZU).

31 maja 2021 r. – planowane zakończenie rozgrywek sezonu 2020/2021.

 

Zapraszamy do składania zgłoszeń.

 

W imieniu Zarządu

Janusz Sternicki
Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia i Rozgrywek

 

Attachments:
Download this file (zał. nr 1_wniosek o nadanie licencji_2020_2021_seniorzy_juniorzy starsi.doc)Wniosek o nadanie licencji dla Klubu[Załącznik nr 1]86 kB
Download this file (zał. nr 2_regulamin opłat od sezonu_2020_2021.pdf)Regulamin opłat[Załącznik nr 2]216 kB

Organizatorzy czeskiego TEMPISH Moravian Cup 2020 uruchomili rejestrację na turniej młodzieżowy, zaplanowany na wrzesień br.

Attachments:
Download this file (Propozice 2020.pdf)Oryginalny komunikat[TEMPISH Moravian Cup 2020]259 kB


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Gdańsk, 02.06.2020

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie Zarząd Polskiego Związku Unihokeja postanowił zakończyć rozgrywki w kategoriach seniorskich (Energa Ekstraliga Kobiet i Energa Ekstraliga Mężczyzn) oraz młodzieżowych (od młodzika do juniora starszego). Decyzja ta nie była łatwa, ale podęliśmy ją po otrzymanych komunikatach z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Sportu i analizach możliwych wariantów zakończenia lub przedłużenia sezonu. Część drużyn wznowiła treningi, lecz niektóre z powodu zamkniętych szkół nie miały takiej możliwości. Stan ten może się przedłużać nawet do jesieni. Przerwa w sezonie rozgrywkowym byłaby bardzo duża i miała ogromny wpływ na poziom sportowy oraz składy osobowe drużyn.

Zakończenie sezonu i wyłonienie Mistrza Polski w kategoriach seniorskich było możliwe, ponieważ rozgrywki zostały wstrzymane po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed rozpoczęciem fazy play off.

System gry na zasadzie „każdy z każdym”, który obowiązywał w fazie zasadniczej dał szansę na wybranie najlepszej drużyny oraz przyznanie jej tytułu Mistrza Polski. Wszystkie drużyny miały równe szanse w walce o pierwsze miejsce tj. rozegrały taką samą liczbę spotkań i z tymi samymi przeciwnikami.

Odmienna sytuacja była w młodszych kategoriach, gdzie została rozegrana tylko faza grupowa (podział na grupy był regionalny i z różnych względów nie we wszystkich grupach zagrało tyle samo drużyn), a rozgrywki zostały wstrzymane przed turniejami półfinałowymi i finałowymi. Nie było zatem możliwości konfrontacji najlepszych drużyn z poszczególnych grup, a na dodatek nie wszystkie drużyny rozegrały taką samą liczbę meczów.

Zarząd po przeanalizowaniu wszystkich możliwych wariantów zdecydował się na zakończenie rozgrywek i ustalenie klasyfikacji końcowej bez przyznawania tytułu Mistrza Polski w żadnej z młodzieżowych kategorii wiekowych.

Przy ustaleniu klasyfikacji końcowej przyjęto następujące zasady:

a) w przypadku rozegrania tej samej ilości spotkań: liczbę zdobytych punktów podzielono przez liczbę rozegranych spotkań,

b) w przypadku rozegrania różnej ilości spotkań: ilość zdobytych punktów przez średnią wszystkich rozegranych spotkań.

Podejmując w tym momencie decyzję o zakończeniu sezonu 2019 / 2020 i ustaleniu klasyfikacji końcowej we wszystkich kategoriach wiekowych, Zarządowi zależało na tym, aby wszyscy zawodnicy mogli starać się, jak co roku, o stypendia sportowe, które są ważnym czynnikiem finansowania w polskim unihokeju. Nie bez znaczenia był również fakt otrzymywania punktów za osiągnięcia sportowe przez zawodników wnioskujących o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Podanie klasyfikacji końcowej w młodzieżowych kategoriach wiekowych jest wymagane przez regulamin Systemu Sportu Młodzieżowego i jest podstawą do otrzymania środków finansowych.

Obecnie niestety nie jesteśmy w stanie ocenić, kiedy będą mogły być wznowione rozgrywki w unihokeju. Wciąż zamknięte są szkoły i część klubów nie ma dostępu do hal sportowych.

Z nadzieją patrzymy na nowy sezon i czekamy na kolejne kroki polskiego rządu. Od tych decyzji będą zależały terminy i zasady rozpoczęcia kolejnego sezonu rozgrywek unihokeja w Polsce. Wierzymy, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju ustabilizuje się na tyle, że turniej dla dzieci Moje Małe Mistrzostwa Polski oraz Energa Puchar Polski Mężczyzn odbędą się, mimo że w terminach innych, niż pierwotnie planowano. Zmiana terminu rozegrania tych turniejów nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

W imieniu Zarządu

Marek Chomnicki

Prezes Polskiego Związku Unihokeja

Serdecznie zapraszamy całe unihokejowe środowisko do włączenia się w akcję o nazwie POGOŃ WIRUSA!

Gdańsk, dn. 21 maja 2020 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZUNIHOKEJA Z DN. 21 MAJA 2020

DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA ROZGRYWEK W KATEGORII JUNIOR STARSZY, JUNIORKA STARSZA, JUNIOR  MŁODSZY, JUNIORKA MŁODSZA, MŁODZIK I MŁODZICZKA

Wobec braku możliwości określenia terminu wznowienia zawieszonych rozgrywek w kategorii junior starszy, juniorka starsza, junior młodszy, juniorka młodsza, młodzik i młodziczka w związku z  ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od dn. 20.03.2020 do odwołania Zarząd Polskiego Związku Unihokeja postanowił zakończyć sezon rozgrywkowy 2019 / 2020 w kategorii  junior starszy, juniorka starsza, junior młodszy,  juniorka młodsza, młodzik i młodziczka  na etapie jaki rozegrany został do dn. 10.03.2020.

Przy ustaleniu klasyfikacji końcowej rozgrywek w w/ w kategoriach Zarząd postanowił przyjąć następujące zasady:

- w przypadku rozegrania tej samej liczby spotkań: liczba zdobytych punktów podzielono przez liczbę rozegranych spotkań (współczynnik p/s),

- w przypadku rozegrania różnej ilości spotkań: ilość zdobytych punktów przez średnią wszystkich rozegranych spotkań (współczynnik p/ss).

Zarząd postanowił nie przyznać tytułu Mistrza Polski w kategorii junior starszy, juniorka starsza, junior młodszy, juniorka młodsza, młodzik i młodziczka.

Klasyfikacja końcowa rozgrywek w kategorii junior starszy, juniorka starsza, junior młodszy, juniorka młodsza, młodzik i młodziczka stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Marek Chomnicki

Prezes Polskiego Związku Unihokeja

 

Attachments:
Download this file (klasyfikacja końcowa_2019_2020_rozgrywki młodzieżowe.pdf)Klasyfikacja końcowa 2019/2020[Rozgrywki młodzieżowe]443 kB

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Unihokeja informujemy, iż na stanowisko przewodniczącego WGiD Zarząd powołał Pana Piotra Różańskiego.


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Warszawa, 20.04.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Rekordowy budżet na Rządowy Program „KLUB”!

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zdecydowała o zwiększeniu środków przeznaczonych na Rządowy Program „KLUB” z 42 milionów do rekordowej kwoty ponad 55 milionów złotych. Dzięki temu, ministerialnym wsparciem może zostać objętych 12 tysięcy szkoleniowców oraz 5 tysięcy klubów sportowych.

- Zdecydowałam o zwiększeniu środków na program „KLUB” z uwagi na trudną sytuację trenerów i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, związaną z pandemią koronawirusa. Wiem, że to właśnie dzięki klubowym szkoleniowcom swoje wielkie sportowe kariery rozpoczęło wielu wybitnych zawodników. Poza zwiększeniem środków, zmianie uległy też zasady ich wydatkowania. Każdy klub sportowy wsparty przez ministerstwo sportu, będzie mógł przeznaczyć całą kwotę dofinasowania na wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów   – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Rządowy Program „KLUB” to wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio
do klubów. Przedmiotem dofinansowania są wynagrodzenie szkoleniowców, organizacja obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Beneficjentami Programu są kluby sportowe pracujące z dziećmi i młodzieżą do 18-tego roku życia. W 2019 roku ministerstwo sportu wsparło 3 885 małych i średnich klubów sportowych.

Kontakt:

Agnieszka Roszkiewicz, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sportu

tel. 602 594 131

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oryginalny dokument w załączniku poniżej.

Attachments:
Download this file (Rekordowy budżet na Rządowy Program KLUB - informacja prasowa.pdf)Rekordowy budżet na Rządowy Program „KLUB”![Oryginalny dokument]493 kB

Oficjalny komunikat Zarządu

Gdańsk, 29.03.2020

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZUNIHOKEJA Z DN. 29 MARCA 2020

DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA ROZGRYWEK ENERGA EKSTARALIGI KOBIET

ORAZ  ENERGA EKSTRALIGI MĘŻCZYZN

W dn. 28 marca 2020 Zarząd Polskiego Związku Unihokeja podjął uchwałę o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020 w Energa Ekstralidze Kobiet oraz Energa Ekstralidze Mężczyzn. 

Rozgrywki zostają zakończone po fazie zasadniczej sezonu 2019/2020 bez rozgrywania fazy play–off.

Drużyny zostają sklasyfikowane na podstawie tabeli po fazie zasadniczej z tym, że drużyny, które zajęły miejsca III i IV zostały sklasyfikowane ex–aequo na miejscu III.

Zarząd postanowił także o przyznaniu tytuł Mistrza Polski zg. z zatwierdzoną klasyfikacją.


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Klasyfikacja końcowa sezonu 2019/2020 Energa Ekstraligi Kobiet

I miejsce – Interplastic Olimpia Osowa  Gdańsk 

II miejsce – PKS MOS Zbąszyń 

III miejsce – MMKS Podhale Nowy Targ oraz SUS Travel Jedynka Trzebiatów

V miejsce – PUKS Trzebinia

VI miejsce – KS Górale Nowy Targ

VII miejsce – KS Dzikie Gęsi Zielonka

VIII miejsce – Gryf Rybarzowice

Klasyfikacja końcowa sezonu 2019/2020  Energa Ekstraligi Mężczyzn

I miejsce – KS Górale Nowy Targ 

II miejsce – UKS Bankówka Zielonka

III miejsce – SKS Olimpia Łochów oraz KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ

V miejsce – TravelPL Wilki Sanok

VI miejsce – UKS Fenomen Babimost

VII miejsce – I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski

VIII miejsce – JohnnyBros  Olimpia Osowa Gdańsk

IX miejsce – TKKF Pionier Tychy

X miejsce – AZS Politechnika Łódzka

XI miejsce – KS Lokomotiv Czerwieńsk

XII miejsce – TLU Kala – Izolacje Toruń

XIII miejsce – UKS Absolwent Siedlec

XIV miejsce – UKS Prus Żary


Zarząd  postanowił zakończyć rozgrywki Energa Ekstraligi Kobiet  oraz Energa Ekstraligi Mężczyzn wobec braku możliwości jednoznacznego  określenia daty ich wznowienia. Rozgrywki nie mogą być prowadzone w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od dn. 20.03.2020 do odwołania. 

Decyzja Zarządu została podjęta po konsultacjach z przedstawicielami klubów, które po fazie zasadniczej zajęły miejsca I – IV w Energa Ekstralidze Kobiet oraz Energa Ekstralidze Mężczyzn i miały kontynuować rozgrywki w fazie play–off.

Konsultacje odbyły się w dn. 25.03.2020 (kobiety) oraz 26.03.2020 (mężczyźni) w formie wideokonferencji.

Pozytywną opinię o zakończeniu rozgrywek wyraził Wydział Gier i Dyscypliny.

Marek Chomnicki

Prezes Polskiego Związku Unihokeja


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.
Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja w porozumieniu z Organizatorem podjął decyzję, że Puchar Polski mężczyzn nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie tj. w dn. 30-31.05.2020.

Decyzja o ewentualnym innym terminie zostanie podjęta po uspokojeniu się sytuacji epidemicznej w Polsce.

Wszystkie materiały dotyczące projektu Unihokej Uczy Bawi i Wychowuje: