Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Gdańsk, 02.06.2020

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie Zarząd Polskiego Związku Unihokeja postanowił zakończyć rozgrywki w kategoriach seniorskich (Energa Ekstraliga Kobiet i Energa Ekstraliga Mężczyzn) oraz młodzieżowych (od młodzika do juniora starszego). Decyzja ta nie była łatwa, ale podęliśmy ją po otrzymanych komunikatach z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Sportu i analizach możliwych wariantów zakończenia lub przedłużenia sezonu. Część drużyn wznowiła treningi, lecz niektóre z powodu zamkniętych szkół nie miały takiej możliwości. Stan ten może się przedłużać nawet do jesieni. Przerwa w sezonie rozgrywkowym byłaby bardzo duża i miała ogromny wpływ na poziom sportowy oraz składy osobowe drużyn.

Zakończenie sezonu i wyłonienie Mistrza Polski w kategoriach seniorskich było możliwe, ponieważ rozgrywki zostały wstrzymane po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed rozpoczęciem fazy play off.

System gry na zasadzie „każdy z każdym”, który obowiązywał w fazie zasadniczej dał szansę na wybranie najlepszej drużyny oraz przyznanie jej tytułu Mistrza Polski. Wszystkie drużyny miały równe szanse w walce o pierwsze miejsce tj. rozegrały taką samą liczbę spotkań i z tymi samymi przeciwnikami.

Odmienna sytuacja była w młodszych kategoriach, gdzie została rozegrana tylko faza grupowa (podział na grupy był regionalny i z różnych względów nie we wszystkich grupach zagrało tyle samo drużyn), a rozgrywki zostały wstrzymane przed turniejami półfinałowymi i finałowymi. Nie było zatem możliwości konfrontacji najlepszych drużyn z poszczególnych grup, a na dodatek nie wszystkie drużyny rozegrały taką samą liczbę meczów.

Zarząd po przeanalizowaniu wszystkich możliwych wariantów zdecydował się na zakończenie rozgrywek i ustalenie klasyfikacji końcowej bez przyznawania tytułu Mistrza Polski w żadnej z młodzieżowych kategorii wiekowych.

Przy ustaleniu klasyfikacji końcowej przyjęto następujące zasady:

a) w przypadku rozegrania tej samej ilości spotkań: liczbę zdobytych punktów podzielono przez liczbę rozegranych spotkań,

b) w przypadku rozegrania różnej ilości spotkań: ilość zdobytych punktów przez średnią wszystkich rozegranych spotkań.

Podejmując w tym momencie decyzję o zakończeniu sezonu 2019 / 2020 i ustaleniu klasyfikacji końcowej we wszystkich kategoriach wiekowych, Zarządowi zależało na tym, aby wszyscy zawodnicy mogli starać się, jak co roku, o stypendia sportowe, które są ważnym czynnikiem finansowania w polskim unihokeju. Nie bez znaczenia był również fakt otrzymywania punktów za osiągnięcia sportowe przez zawodników wnioskujących o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Podanie klasyfikacji końcowej w młodzieżowych kategoriach wiekowych jest wymagane przez regulamin Systemu Sportu Młodzieżowego i jest podstawą do otrzymania środków finansowych.

Obecnie niestety nie jesteśmy w stanie ocenić, kiedy będą mogły być wznowione rozgrywki w unihokeju. Wciąż zamknięte są szkoły i część klubów nie ma dostępu do hal sportowych.

Z nadzieją patrzymy na nowy sezon i czekamy na kolejne kroki polskiego rządu. Od tych decyzji będą zależały terminy i zasady rozpoczęcia kolejnego sezonu rozgrywek unihokeja w Polsce. Wierzymy, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju ustabilizuje się na tyle, że turniej dla dzieci Moje Małe Mistrzostwa Polski oraz Energa Puchar Polski Mężczyzn odbędą się, mimo że w terminach innych, niż pierwotnie planowano. Zmiana terminu rozegrania tych turniejów nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

W imieniu Zarządu

Marek Chomnicki

Prezes Polskiego Związku Unihokeja