Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wątpliwości związane z licencjonowaniem trenerów przypominamy, że obowiązujący od kilku lat regulamin wymaga spełnienia określonych warunków:

  • osoby, które ukończyły kurs asystenta lub  posiadają 3-letni staż gry w drużynie seniorskiej w ramach rozgrywek PZUnihokeja lub 3-letni staż sędziowski w ramach rozgrywek PZUnihokeja (kategoria sędziowska minimum C) na swój wniosek mogą otrzymać kategorie trenerską D;
  • wszyscy uczestnicy kursów instruktorskich, którzy go zaliczyli, złożyli wniosek i przedłożyli odpowiednie dokumenty (dyplom ukończenia wyższej uczelni czy też część ogólną) otrzymują kategorie C. W przypadku trenerów z długoletnim stażem kategoria trenerska może być wyższa, np. B1, B2 czy A (zainteresowani wyższą kategorię niż C muszą sami o nią wnioskować).

Klub zgłaszający trenerów uprawnionych do prowadzenia drużyn podczas rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja, każdego roku powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie licencji trenerskiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
  • aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące o daty złożenia) informację z Krajowego Rejestru Karnego
  • oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz o braku skazującego wyroku sądowego dot. przestępstw na tle seksualnym wobec tych osób (załącznik nr 3);

Osoby ubiegające się o przedłużenie licencji trenerskiej zobowiązane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Polski Związek Unihokeja raz na 3 lata.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie równoznaczne z nadaniem lub przedłużeniem licencji trenerskiej na dany sezon określonej we wniosku kategorii. Wyżej wymienione dokumenty muszą trafić do Biura w wersji papierowej na adres:

Polski Związek Unihokeja
al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

najpóźniej do 10 września 2023 r. (dotyczy Klubów grających w Ekstralidze Mężczyzn i Kobiet, I Lidze, juniorkach starszych i juniorach starszych, pozostałych trenerów z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym turniejem).

Przy okazji informuję, że dotyczy to również nowych licencji zawodniczych, które po uzupełnieniu muszą trafić do Biura celem rejestracji zawodnika.

Formy elektroniczne nie są wiążące i nie będą rozpatrywane. Formularz licencji zawodniczej w załączniku lub na stronie http://polskiunihokej.pl/do-pobrania/druki-dopobrania    

Kluby w najbliższym czasie otrzymają informacje o statusie swoich trenerów. Jeśli okaże się, że posiadane przez Związek dane nie są aktualne, prosimy o e-maila wyjaśniającego.