Polski Związek Unihokeja w ramach projektu: „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” serdecznie zaprasza do realizacji programu „Animator Unihokeja".

Program to oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 7-15 lat, która w 2019 roku obejmie swoim zasięgiem grupę ok. 1000 dzieci, a zajęcia prowadzić będzie 40 „Animatorów Unihokeja” we wszystkich województwach na terenie kraju.

I edycja programu „Animator Unihokeja" będzie trwała od 20 marca do 30 czerwca 2019 roku

Nabór będzie prowadzony przez okręgowe związki sportowe które potwierdziły chęć uczestniczenia w projekcie. Każdy okręgowy związek unihokeja otrzyma 3 animatorów na każdą edycję.

Zgłoszenia w zależności od regionu Polski należy wysyłać:

Dodatkowo przedstawiamy ofertę specjalną dla 5 animatorów, którzy:

- podejmą się organizacji i przeprowadzenia 2 turniejów dla dzieci pod patronatem Polskiego Związku Unihokeja (chodzi o 1 turniej w czasie każdej edycji, minimum dla 6 drużyn, najlepiej w kategorii jakiej prowadzone są zajęcia);
- turnieje organizowane przez Animatora nie mogą być częścią rozgrywek ligowych o Mistrzostwo Polski w Unihokeju lub rozgrywek ligowych prowadzonych przez Okręgowe Związki Unihokeja;
- ogłoszenie o turnieju musi ukazać się na stronie PZUnihokeja;
- obszerne sprawozdanie wraz ze zdjęciami z turnieju musi ukazać się na stronie PZUnihokeja;
- spełnienie wszystkich warunków dotyczących programu Animator Unihokeja;
- przy wyborze ofert pod uwagę będzie brana geografia projektu oraz doświadczenie wnioskodawcy w podobnych tego typu przedsięwzięciach.

Oferta specjalna to możliwość zakwalifikowania do dwóch edycji programu „Animator Unihokeja" już w marcu 2019 roku. Dodatkowo Polski Związek Unihokeja przeznaczy na organizację tych turniejów kwotę 500 zł dla animatora.

Osoby zainteresowane ofertą specjalną proszone są o zgłaszanie się do koordynatora krajowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków do OZU i koordynatora krajowego (tylko mailowo) upływa 19.03.2019 roku o godz. 20.00

Warunki uczestnictwa w programie „Animator Unihokeja” :

Struktura finansowania programu „Animator Unihokeja” wygląda następująco:

 • 30 jednostek treningowych po 90 min;
 • jednostka treningowa 60 zł brutto (40 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 20 zł ze środków jednostek samorządu terytorialnego lub od sponsora).
 • za jedną edycję animator otrzyma 1200 zł w ramach projektu + 600 zł od jednostki samorządu terytorialnego lub sponsora łącznie to 1800 zł brutto.

Zajęcia będzie mogła prowadzić osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat;
 • posiada minimum stopień asystenta instruktora unihokeja – zgodnie z systemem szkolenia PZUnihokeja;
 • posiada wykształcenie minimum średnie;
 • ma 2-letnie doświadczenie w pracy w sekcji unihokeja lub przygotowanie pedagogiczne;
 • prowadzi zajęcia w szkole, klubie lub innej jednostce prowadzącej zajęcia z zakresu kultury fizycznej;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.

Prowadzący zajęcia „Animator Unihokeja” musi:

 • przeprowadzić Test Narodowej Bazy Talentów i wprowadzić go w Internecie a wydruk z Internetu załączyć do rozliczenia - obowiązkowo
 • opcjonalnie przeprowadzić test sprawności specjalnej składający się z :

 odbicia piłki łopatką (forehand i backhand)

 Bieg z piłką do środka boiska z oddaniem strzału na bramkę backhandem

 Drybling między słupkami, odl. 60 cm

 Odbicie piłki o ławeczkę/bandę (markując podanie), wyjście na pozycję strzelecką i oddanie strzału na bramkę

 Obrót o 3600 z piłką i bieg z przyspieszeniem do rogu boiska

Szczegóły testu znajdują się na stronie Polskiego Związku Unihokeja.

 • wziąć udział w jednym ze szkoleń zorganizowanych przez Polski Związek Unihokeja w ramach programu upowszechniania unihokeja w Polsce pod hasłem „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” w zależności od posiadanego stopnia trenerskiego – zgodnie z systemem szkolenia PZUnihokeja.

Grupa ćwiczebna:

 • składa się z dzieci w wieku 7-15 lat,
 • może być nowa lub kontynuacją wcześniejszych zajęć,
 • składa się z 25 osób,
 • dopuszcza się żeby grupa ćwiczebna mogła być mieszana.

W zajęciach będą mogły brać udział dzieci spełniające następujące kryteria:

 • uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi formalne w tym zgodę rodziców na udział w programie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu,
 • uczestnik zajęć raz w semestrze bierze udział w teście sprawnościowym,
 • uczestnik zajęć musi należeć do klubu, stowarzyszenia lub szkoły w ramach, których odbywają się zajęcia z unihokeja.