12-14 maja w Madrycie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie w ramach projektu Erazmus+ Floorball: Fit For Future!

Przypominamy, że projekt jest w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej, a uczestniczą w nim przedstawiciele Czech, Danii, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii oraz Polski. 

Podczas spotkania w Madrycie, gdzie Polski Związek Unihokeja reprezentowany był przez Wiceprezesa Marka Chomnickiego oraz Sekretarza Generalnego Marcina Rudzińskiego, zamknięta została część prac dotycząca budowy programu do oceny Skali Rozwoju Związku Sportowego. 

W Hiszpanii porównaliśmy również poziom rozwoju Związków mniej rozwiniętych, tj. Niemiec, Słowacji, Danii oraz Polski. Następnie w ramach warsztatów grupowych staraliśmy się znaleźć zarówno ich silne, jak i słabe punkty, które następnie mogą być wskazówką, w jakim kierunku dany Związek powinien się rozwijać i na jakich poszczególnych aspektach rozwoju skupić - informuje Rudziński. 

W kolejnej części spotkania kraje "mentorskie", tj. Czechy, Szwajcaria oraz Szwecja starały się przedstawić ich sposób rozwoju w przeszłości, co jest również drogowskazem oraz wyznacznikiem dobrego sposobu zarządzania związkiem sportowym na przyszłość. 

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na wrzesień br. w Polsce. Odbędzie się prawdopodobnie w Warszawie lub Gdańsku. 


W drugiej połowie br. Polski Związek Unihokeja przeprowadzi również, tzw. "spotkanie upowszechniające" działania podjęte w ramach projektu Erazmus+ Floorball: Fit For Future. Całość projektu nie jest bowiem skierowana wyłącznie do najwyższych przedstawicieli związków sportowych, ale także do poszczególnych wydziałów, klubów oraz działaczy klubowych. Skala Rozwoju jest doskonałym narzędziem, które pomaga zobrazować, w jakim miejscu rozwoju jest zarówno związek, jak i klub. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu już teraz prosimy o kontakt z Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Unihokeja.  

"Bez świadomości, jak szeroki i różnorodny jest zakres naszych działań,
nie jesteśmy w stanie dobrze określić momentu naszego rozwoju,
ani zidentyfikować swoich problemów."