Gdańsk, 2 sierpnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZYM WALNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA 

KATOWICE, 04.09.2021

 

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, działając na podstawie §17 Statutu zwołuje Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku w Katowicach.

W oparciu o §20 Statutu, Zarząd wyznaczył dwa terminy rozpoczęcia obrad:

I termin - godz. 11.00 - w przypadku obecności co najmniej połowy delegatów
II termin - godz. 11.15 - bez względu na ilość przybyłych delegatów.

1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Wybory Prezydium Zjazdu:

a. Przewodniczącego
b. Sekretarza

3. Wybór Komisji:

a. Uchwał i wniosków
b. Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie ważności zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

5. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

6. Przyjęcie Regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

7. Przedstawienie:

a. Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
b. Sprawozdania finansowego związku za rok 2020.
c. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

8. Przerwa

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2020.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów PZUnihokeja.


Udział w Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać:

  • delegaci członków Polskiego Związku Unihokeja biorących udział w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
  • delegaci wybrani przez zebrania członków Okręgowych Związków - posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę w sprawie wyboru delegata na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
  • członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja z głosem doradczym,
  • członkowie honorowi z głosem doradczym,
  • zaproszeni goście z głosem doradczym.

Członkowie zwyczajni, będący klubami sportowymi uczestniczącymi w rozgrywkach ekstraligi mężczyzn lub ekstraligi kobiet, jeśli posiadają w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja zespół w kategorii junior/ka starszy/a lub junior/ka młodszy/a, mają prawo delegowania na Sprawozdawczy Walny Zjazd dwóch delegatów, niezależnie od ilości zespołów występujących w tych rozgrywkach. Każdy Okręgowy Związek Unihokeja, będący członkiem zwyczajnym Związku, ma prawo delegować na Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów trzech delegatów.

Ze względu na sprawy organizacyjne, prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 29 sierpnia 2021 roku.