W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Pana Wojciecha Czarneckiego, Zarząd powołał nowego Przewodniczącego. 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem WS, Zarządowi został przedstawiony Kandydat, który został zatwierdzony 8 lipca br. w głosowaniu nr 11/2021. Nowym Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego został Pan Maciej Konieczka

Wojciech Czarnecki pełnił rolę Przewodniczącego WS od 2014 roku. W tym czasie wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu i rozwoju WS, w tym m.in. zmiana struktur Wydziału, nominacja Obserwatora do IFF, wprowadzenie szkoleń Online, centralizacja obsad sędziowskich na rozgrywki Związkowe czy nowe tłumaczenie Przepisów Gry w Unihokeja uwzględniające cykliczne zmiany IFF. W imieniu całego Związku serdecznie dziękujemy Wojtkowi za zaangażowanie w rozwój unihokeja w Polsce i życzymy powodzenia w dalszej karierze sędziego międzynarodowego.

Maciej Konieczka od 2014 roku angażuje się w sprawy rozwojowe Wydziału Sędziowskiego i współpracował z Wojtkiem Czarneckim w niemal wszystkich projektach WS. Życzymy Maciejowi oraz nowemu składowi Kolegium Wydziału (które już wkrótce zostanie przedstawione) powodzenia w dalszym rozwoju środowiska sędziowskiego.

Kadencja Macieja Konieczki potrwa do roku 2022 i jest zgoda z kadencją Zarządu PZUnihokeja.