Zarząd Polskiego Związku Unihokeja informuje, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzoną Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 kwietnia 2021 roku) od dnia 16 kwietnia 2021 roku zostaje wznowione współzawodnictwo dzieci i młodzieży w unihokeju.

Zmienione rozporządzenie dopuszcza organizację zajęć sportowych (treningi) oraz zawodów sportowych (mecze i turnieje) w hali, o ile odbywają się w ramach współzawodnictwa organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/obiekty-sportowe-na-otwartym-powietrzu-juz-dostepne-wraca-wspolzawodnictwo-dzieci-i-mlodziezy