Zapraszamy do zapisów drużyn na Moje Małe Mistrzostwa - turniej Dzieci, który zaplanowano na 19-20.06.2021 r. w Łochowie.

Cele i założenia

  • Popularyzacja gry w unihokeja 
  • Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej 

 

Organizatorzy 

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, Polski Związek Unihokeja, Powiat Węgrowski, Gmina Łochów 

 

Termin i miejsce 

 

Łochów, 19- 20.06.2021 (sobota - niedziela) 

Hala sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20; Hala sportowa w Łochowie, ul. 1-go Maja 47

 

Warunki uczestnictwa

W turnieju prawo startu mają drużyny dzieci (drużyny klubowe, szkolne), 

  • kategoria chłopcy 2009 i młodsi (3+1)
  • kategoria dziewczęta 2009 i młodsze (3+1)
  • kategoria chłopcy 2011 i młodsi (3+1)

Dopuszcza się grę zespołów mieszanych w kategorii chłopców. 

W sobotę odbędzie się turniej dla chłopców, w niedziele dla dziewcząt. 

Turniej rozegrany zostanie na dwóch halach sportowych, z podziałem na poszczególne kategorie. 

Rejestracja drużyn do 30 maja 2021 r. drogą elektroniczną przez wypełnienie poniższego formularza:

https://forms.gle/khomHjdH7Vrg16zg6 

Wpisowe 100 zł (płatność do 10.06.2020, po akceptacji zgłoszenia). 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów 

 

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja.

Drużyna może liczyć max 10 zawodników.

Czas: 2x10 min bez zmiany stron, 3 minuty przerwy. Boisko 20x12 m

System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. Liczba zespołów ograniczona. 

 

Nagrody

Puchary, dyplomy, medale dla wszystkich uczestników. 

Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. 

 

Postanowienia końcowe

  • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, co najmniej zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju oraz ważnej legitymacji szkolnej. 
  • Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna z aktualnym zdjęciem i nr PESEL)
  • Zawodnik może reprezentować klub/szkołę tylko w jednej kategorii wiekowej, zgodnie z listą zgłoszeniową dostarczoną organizatorowi na początku turnieju.  

Więcej informacji: 660 98 27 21 - Janusz Sternicki (po godz.15.00)