ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZYM WALNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA 2020

 

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, działając na podstawie §17 Statutu zwołuje Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się

w dniu 05 września 2020 roku w Łodzi.

 

W oparciu o §20 Statutu, Zarząd wyznaczył dwa terminy rozpoczęcia obrad:

 I termin – godz. 12.00 – w przypadku obecności co najmniej połowy delegatów

II termin – godz. 12.15 – bez względu na ilość przybyłych delegatów.

 

1) Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

2) Wybory Prezydium Zjazdu:

  1. Przewodniczącego
  2. Sekretarza,

3) Wybór Komisji:

  1. Uchwał i wniosków,
  2. Komisji Skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie ważności zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

5) Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

6) Przyjęcie Regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

7) Przedstawienie:

a) Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.

b) Sprawozdania finansowego związku za rok 2019.

c) Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

8) Przerwa

9) Dyskusja nad sprawozdaniami.

10) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2019.

11) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2019.

12) Wolne głosy i wnioski.

13) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14) Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów PZUnihokeja.

 

Udział w Sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać:

-  delegaci członków Polskiego Związku Unihokeja biorących udział w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,

-  delegaci wybrani przez zebrania członków Okręgowych Związków – posiadający opłaconą składkę członkowską oraz uchwałę w sprawie wyboru delegata na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,

-  członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja z głosem doradczym,

-  członkowie honorowi z głosem doradczym,

-  zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

Członkowie zwyczajni, będący klubami sportowymi uczestniczącymi w rozgrywkach ekstraligi mężczyzn lub ekstraligi kobiet, jeśli posiadają w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja zespół w kategorii junior/ka starszy/a lub junior/ka młodszy/a, mają prawo delegowania na Sprawozdawczy Walny Zjazd  dwóch delegatów, niezależnie od ilości zespołów występujących w tych rozgrywkach.

Każdy Okręgowy Związek Unihokeja, będący członkiem zwyczajnym Związku, ma prawo delegować na Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów trzech delegatów.

Ze względu na sprawy organizacyjne, prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 sierpnia 2020 roku.