Decyzją Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 10 października 2020  Pan Marek Chomnicki został powołany na Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktów międzynarodowych.