Zarząd Polskiego Związku Unihokeja informuje, że na mocy Statutu oraz regulaminu Zarządu powołał na stanowisko:

- Wiceprezesa ds. finansowych: Pana Roberta Benkesa

- Wiceprezesa ds. Sportowych: Pana Rafała Korczyńskiego

- Członka Zarządu: Pana Marcina Rudzińskiego