Walny Zjazd delegatów Polskiego Związku Unihokeja w dniu 05.09.2020 wybrał Pana Janusza Sternickiego na Prezesa Polskiego Związku Unihokeja.
 

Janusz Sternicki / fot. Gmina Łochów
 
Do tej pory Pan Janusz Sternicki pełnił funkcję Wiceprezesa Związku ds. sportowych. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów podczas pełnienia nowej funkcji w Zarządzie!
 
Ponadto informujemy, iż dnia 18.08.2020 z funkcji Członka Zarządu Polskiego Związku Unihokeja zrezygnował Pan Tomasz Lutomirski. Dziękujemy za zaangażowanie i wkład w rozwój Polskiego Unihokeja!