Międzynarodowa Federacja Unihokeja w kwietniu uruchomiła program wsparcia drużyn dziecięcych i młodzieżowych, który zakłada wyposażenie ich w ok. 200 kijów, piłeczki i 10 sprzętów bramkarskich.

Fot. i źródło informacji: IFF Floorball


Energa
Sponsorem Tytularnym Ekstraligi Unihokeja jest Grupa ENERGA. 
#EnergaUnihokej - razem możemy więcej.

Po raz pierwszy tego typu projekt organizowano w marcu 2016 roku i każda organizacja z całego świata mogła aplikować o sprzęt dla swoich zespołów. W tym czasie IFF otrzymała blisko 30 aplikacji i wybrała 10 organizacji, które wsparła sprzętem sportowy. Lista organizacji, które otrzymały wtedy wsparcie jest dostępna tutaj.

Jak złożyć aplikację?

Każda organizacja, stowarzyszenie i klub unihokeja może aplikować o sprzęt. Termin wysłania zgłoszenia upływa 6 maja 2020.

Jedyne, co trzeba zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim dostępny pod adresem: https://floorball.sport/2020/04/17/apply-for-iff-kids-with-sticks-equipment-support/