Trzciel, 11.09.2018

Zarząd

UKS 85 Mokotów

Orzeczenie nr 12/2018
Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja

Dot. Wycofania drużyny UKS 85 Mokotów z rozgrywek w kategorii:

Juniorki starsze w sezonie 2018/2019

Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja w związku z pismem z dnia 10.09.2018 dotyczącym wycofania z rozgrywek drużyny UKS 85 Mokotów z rozgrywek w kategorii: juniorki starsze orzeka, co następuje:

Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Unihokeja, w myśl Rozdziału IV, pkt.2-o nałożyć na klub UKS 85 Mokotów karę  zasadniczą: finansową, w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych);

UZASADNIENIE NAŁOŻENIA KARY:

(pkt.2-o) za wycofanie drużyny zgłoszonej do rozgrywek w innym terminie niż określony w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja: – kara finansowa w wysokości 500,00 zł,

 

Regulamin dopuszcza wycofanie drużyny na 7 dni przed rozgrywkami bez konsekwencji, lecz tylko w przypadku grup: junior młodszy, młodzik, dzieci.

Należności finansowe podlegają  wykonaniu w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.

Nr konta Polskiego Związku Unihokeja: Raffeisen Polbank S.A. 16 1750 0012 0000 0000 3878 2258 

Zgodnie z Rozdziałem VI i VII Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja stronom postępowania przysługuje odwołanie do organu II instancji, tj. do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja

Krzysztof Augustyniak
Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja