TRENER UNIHOKEJA KLASY MISTRZOWSKIEJ (kategoria A)

Wymagania - kryteria weryfikacyjne:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. średnie,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.

Warunki otrzymania stopnia:

  • min. 3 letnie doświadczenie jako trenera klasy I w klubie sportowym w ramach rozgrywek PZUnihokeja,
  • min. 2 letnie doświadczenie jako trenera Reprezentacji Polski.

Uprawnienia:

  • samodzielne prowadzenie treningu mającego na celu przygotowanie drużyny do rozgrywek PZUnihokeja,
  • prowadzenie drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach rozgrywek PZUnihokeja.

Licencja PZUnihokeja (kategoria A):

  • licencja PZUnihokeja odnawialna raz na 3 lata, podczas szkoleń trenerskich.